ស៊ន​ សារ៉ុង

· 2023-05-25

ជីវិតគីការដូរផ្លាស់

#ពេលវេលា# #ចំណេះដឹង# #Inspiration Stories# #ការដូរ# #ជីវិត#

4612

ដុំពពកកណ្ដាលផ្ទៃមេឃ ដូរផ្លាស់រូបរាងជានិច្ច ។ភាពល្អស្អាតនៃព្រះអាទិត្យដែលជិតលិចក្តី ភាពស្រស់ត្រកាលនៃធម្មជាតិដទៃទៀត ទាំងអស់គឺគ្រាន់តែជាសភាពដូរផ្លាស់ប៉ុណ្ណោះ អ្វីៗទាំងអស់ក្នុងលោកមិននៅដដែលឡើយ ។

យើងមិនអាចបង្គាប់ការដូរផ្លាស់បានទេ ហើយអ្វីៗ ដែលដូរផ្លាស់ វារមែងដូរផ្លាស់ទៅតាមហេតុ តាមពេលវេលា តាមក្រឹត្យក្រមរបស់វា ។ជីវិតគឺជាធម្មជាតិ ស្ថិតនៅក្នុងការដូរផ្លាស់ជានិច្ច តាំងពីកើតរហូតដល់ស្លាប់ គ្រប័វយនៃជីវិតដូចថ្ងៃបណ្តើរ កូន ឬដូចជាដុំពពុះទឹក យើងមិនអាចចាប់យក័វយណាមួយ បានឡើយ ។ តាមពិត សភាពដូរផ្លាស់ទាំងអស់របស់ធម្មជាតិ គឺជាមាយាធម៌ ជាបិសាចតែម្នាក់ពោលគឺទុក្ខតែម្យ៉ាង ។


សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)