ពិកភព វីដេអូកំសាន្ត

· 01-25

មេចោរក្រូច ខឹងកូនចៅធ្វេីការមិនបានសំរេច☠️

#រឿងកំប្លែង# #កំប្លែង# #វីដេអូកំប្លែង #

634

សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)