រឿងIdol

· 03-29

លែងទ្រាំទៀត! ឃុំ ប៉ុណ្ណា​ដែ​ត ផ្ទុះ​ប្រតិកម្ម​ខ្លាំង​ៗបែបនេះ​ រឿងគេ​​រិះគន់​ប្រពន្ធ​ថា កា​ជ្រូក​

#ឃុំ ប៉ុណ្ណា​ដែ​ត# #កម្សាន្ត# #តារាខ្មែរ# #រឿងIdol#

2904

សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)