រឿងIdol

· 2023-06-21

កៀកថ្ងៃប្រលង! សុខុម រចនា ភ័យខ្លួនសុំចិត្តអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមកុំធ្វើរឿងនេះទៀតអី

#សុខុម រចនា# #កម្សាន្ត# #តារាខ្មែរ# #រឿងIdol#

6062

សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)