រឿងIdol

· 2023-08-10

ធ្ង-ន់ ក! ជំទាវចន ច័ន្ទលក្ខណា ប្រកាសនឹងធ្វើតាមផ្លូ-វច្បា-ប់ទៅលើបុរសម្នាក់ដែលធ្វើរឿងនេះដាក់ សុឹម ថៃណា

#កម្សាន្ត# #តារាខ្មែរ# #រឿងIdol# #ចន ច័ន្ទលក្ខណា#

2909

សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)