រឿងIdol

· 2023-11-20

អបអរសាទរ! បវកញ្ញា Sheynnis Palacios មកពីប្រទេស Nicaragua ទទួលបានមកុដ Miss Universe 2023

#Miss Universe 2023# #កម្សាន្ត# #តារាអន្តរជាតិ# #រឿងIdol#

11697

សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)

ការណែនាំពិសេស