ប៊ីយ៉ា

· 01-30

បទ'You and Me' ច្រៀងដោយព្រះនាងតូចនរោត្ដម ជេនណា នៅប្រទេសចិន🤍

#បទមនោសញ្ចេតនា# #តន្ត្រី# #តន្ត្រីចិន#

3266

សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)