រឿងរ៉ាវប្លែកៗ

· 03-13

ទម្លាយអាថ៌កំបាំងនៃការស្លាប់មិនដឹងមូលហេតុនៅ "ទ្វារទៅកាន់ឋាននរក"

#រឿងរ៉ាវប្លែកៗ# #កម្សាន្ត# #វីដេអូចម្រុះ#

4117

សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកលែង

អត្ថបទនេះបានមកពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ TNAOT APP មិនតំណាងឱ្យទស្សនៈ និង​គោលជំហរណាមួយរបស់យើងខ្ញុំឡើយ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាបំពានកម្មសិទ្ធិ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំដើម្បីបញ្ជាក់ការលុប។

យោបល់ទាំងអស់ (0)