កម្មវិធី "ល្បិចល្បោយ"_អ្វីទៅជា White Balance នៅក្នុង Photoshop?

asda Popup 2020-06-25 09:22:59
ទាញយកAPPមើលវីដេអូ ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

ការណែនាំពិសេស

 • ការហ្វឹកហាត់របស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា AFF Suzuki Cup 2020 នៅសិង្ហបូរី

  TNAOT Sport 5312 អាន
  ទាញយកAPPអានបន្ត អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPអានបន្ត ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

  ការហ្វឹកហាត់របស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា AFF Suzuki Cup 2020 នៅសិង្ហបូរី

  TNAOT Sport 5312 អាន
  ទាញយកAPPអានបន្ត អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPអានបន្ត ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

  ការហ្វឹកហាត់របស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជា AFF Suzuki Cup 2020 នៅសិង្ហបូរី

  TNAOT Sport 5312 ចាក់
  ទាញយកAPPមើលវីដេអូ អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPមើលវីដេអូ ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី
 • តោះ ! ទៅលេងបុណ្យ «រំលឹកគុណអង្គរ» នៅខេត្តសៀមរាប

  Town News 1215 អាន
  ទាញយកAPPអានបន្ត អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPអានបន្ត ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

  តោះ ! ទៅលេងបុណ្យ «រំលឹកគុណអង្គរ» នៅខេត្តសៀមរាប

  Town News 1215 អាន
  ទាញយកAPPអានបន្ត អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPអានបន្ត ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

  តោះ ! ទៅលេងបុណ្យ «រំលឹកគុណអង្គរ» នៅខេត្តសៀមរាប

  Town News 1215 ចាក់
  ទាញយកAPPមើលវីដេអូ អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPមើលវីដេអូ ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី
 • 131_សុខភាពអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម_គួរកាត់បន្ថយអាហារមានជាតិប្រៃ

  STV KPC 306 អាន
  ទាញយកAPPអានបន្ត អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPអានបន្ត ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

  131_សុខភាពអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម_គួរកាត់បន្ថយអាហារមានជាតិប្រៃ

  STV KPC 306 អាន
  ទាញយកAPPអានបន្ត អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPអានបន្ត ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

  131_សុខភាពអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម_គួរកាត់បន្ថយអាហារមានជាតិប្រៃ

  STV KPC 306 ចាក់
  ទាញយកAPPមើលវីដេអូ អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPមើលវីដេអូ ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី
 • សកម្មភាពនៃការផលិតចង្គៀងគ្រីស្តាល់

  How it’s made 2624 អាន
  ទាញយកAPPអានបន្ត អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPអានបន្ត ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

  សកម្មភាពនៃការផលិតចង្គៀងគ្រីស្តាល់

  How it’s made 2624 អាន
  ទាញយកAPPអានបន្ត អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPអានបន្ត ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

  សកម្មភាពនៃការផលិតចង្គៀងគ្រីស្តាល់

  How it’s made 2624 ចាក់
  ទាញយកAPPមើលវីដេអូ អាចទទួលបាន5$ ទាញយកAPPមើលវីដេអូ ទទួលបទពិសោធន៍ថ្មី

មិនមានផ្សេងទៀតទេ

ស្កេនQRកូដទាញយក រីករាយនឹងព័ត៌មានដ៏សម្បូរបែប